ดุสิตบุรีนะ ช่างภาพดีดี072

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2563

ดุสิตบุรีนะ ช่างภาพดีดี072

                   พระอภิธรรม เป็นธรรมะชั้นสูงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม 4 ประการ อันได้แก่ จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน 

 

                  พระอภิธรรมเปรียบเสมือน แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาสุขุมล้ำลึก อันนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของชีวิต เรื่องของกรรมและการส่งผลของกรรม เรื่องภพภูมิต่างๆ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด และเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือพระนิพพาน

 

                 เมื่อเราได้ยินบทสวดพระอภิธรรม เมื่อไหร่ ? แสดงว่าต้องมีใคร คนใดคนหนึ่งที่เรารู้จัก ได้ละสังขาร จากโลกนี้ไป เกิดในภพภูมิใหม่ ตามแรงบุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้ว

 

                 ค่ำคืนนี้ก็เช่นกัน หลังจากทราบข่าวว่ากัลฯ วงศ์พัทธ์ กุลวัฒน์ชูกิจ (โจ๊ก) ช่างภาพนิ่ง เสียชีวิต ก็ได้มาร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรม

 

                 สมัยมีชีวิต โจ๊กเป็นช่างภาพถ่ายเก็บภาพงานให้ผู้อื่น แต่ค่ำคืนนี้ โจ๊กนอนทอดร่างอย่างสงบในหีบสงบ ที่ประดับด้วยดอกไม้ แวดล้อมด้วยหมู่ญาติ พี่น้องนักสร้างบารมี ฟังพระ 8 รูปสวดพระอภิธรรม

 

                ขณะฟังสวดก็ทำให้นึกถึงบุญบารมี คุณงามความดี ที่โจ๊กได้กระทำไว้ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ มาเป็นอาสาสมัครช่วยงาน แบบมีงานบุญก็มาร่วมด้วยช่วยกัน จนกระทั่งตัดสินใจ เข้ามาร่วมบุญแบบเต็มตัว เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาพนิ่ง สำนักสื่อ DMC ทั้งๆที่ความรู้ความสามารถระดับโจ๊ก ไปประกอบอาชีพ แบบมืออาชีพในสังคมยุคโลกสวยได้อย่างสบาย.

 

               แต่โจ๊กก็ตัดสินใจมาสั่งสมบุญ สร้างบารมี เอาความรู้ความสามารถที่มี มาสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนา อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยย่อท้อแต่อย่างไร? ปัจจัยค่าตอบแทนที่ได้ ก็เพียงพอต่อการดำรงชีพเดือนชนเดือนเท่านั้น แต่ก็รับบุญอย่างมีความสุข สนุกสนานกับการสั่งสมบุญ สร้างบารมีไปกับหมู่คณะ.

 

              ไม่ว่าจะเป็นบารมีเบื้องต้น ที่ต้องเหนื่อย ต้องอดทนขนาดไหน หรืออุปบารมี ที่ต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะในการทำหน้าที่ แม้ที่สุดคือ ปรมัตถบารมี ที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน โจ๊กก็ไม่เคยหวั่นไหวไปทุกที่.

 

             โจ๊กสร้างสรรค์ภาพดีดี ทำให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและรักษาศรัทธาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ ภาพทุกภาพเป็นการทบทวนบุญอย่างดี ให้แก่ศรัทธาสาธุชน ให้ได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ตนได้เคยกระทำมา.

 

            ภาพบุญดีดี ที่ดูแล้วทำให้ใจผ่องใสนี้ จะเป็นพลังไปดึงดูดสิ่งดีดี ให้บังเกิดขึ้นในชีวิต แม้คนป่วยยามจะละสังขาร ต้องเดินทางเปลี่ยนภพภูมิ อานุภาพแห่งใจผ่องใสนี้ทำให้มีสุคติภูมิเป็นที่ไป ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเต  อสังกิลิฏเฐ  สุคติปาฏิกังขา : เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ(สวรรค์)เป็นที่ไป.

   

             ภาพดีดี ที่ผ่านเลนส์กล้อง ไหลเข้าสู่ ใจ (เห็นจำคิดรู้) ที่ศูนย์กลางกายของโจ๊ก มีมากมายเป็นแสนๆภาพ ล้วนแต่เป็นภาพของนักสร้างบารมี ที่จะไปที่สุดแห่งธรรมกับมหาปูชนียาจารย์ทั้งสิ้น ด้วยอานุภาพแห่งบุญ จากการสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายนี้.

   

              ขอให้ โจ๊ก วงศ์พัทธ์ กุลวัฒน์ชูกิจ ช่างภาพดีดี 072 คนนี้ ได้กลับดุสิตบุรี สวรรค์ของนักสร้างบารมี ให้มีความสุขในอริยทรัพย์สมบัติ อันเกิดจากอำนาจแห่งบุญบารมี รอวันกลับมาร่วมสร้างบารมีกันใหม่ ในสมรภูมิปราบมารไปที่สุดแห่งธรรม นะ เทพบุตร โจ๊ก ช่างภาพดีดี 072 เดินทางปลอดภัย...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
15 มกราคม พุทธศักราช 2563
ณ วัดกลางคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 

..ขอร่วมบุญนี้  จงมีเเด่นักสร้างบารมี...

 

..ขอไว้อาลัยนี้  จงมีเเด่นักสร้างบารมี...

 

..ขอรำลึก นึกถึง  จงมีเเด่นักสร้างบารมี...

 

..ขออนุโมทนาบุญ  จงมีเเด่นักสร้างบารมี...ส่งกลับดุสิตบุรี.

 

 Total Execution Time: 0.0077431360880534 Mins