พุทธบุตรธรรมยาตรา ๑,๑๓๖ รูป ปฏิบัติธรรมและบันทึกภาพประวัติศาสตร์ ในโครงการธรรมยาตรา ณ วัดสองพี่น้อง วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2563

พุทธบุตรธรรมยาตรา ๑,๑๓๖ รูป ปฏิบัติธรรมและบันทึกภาพประวัติศาสตร์
ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๘ "รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕"
ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อนุสรณ์สถานลำดับที่ ๓ สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 Total Execution Time: 0.0023410320281982 Mins