3 เคล็ดลับรักษากาย-ใจ ป้องกัน COVID-19

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2563

3 เคล็ดลับรักษากาย-ใจ ป้องกัน COVID-19

- รักษาใจให้ผ่องใส
ไม่ระแวง กังวลจนเกินไป มีสติ รักษาใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา

- รักษาร่างกายให้แข็งแรง
ทานอาหารสุกใหม่ เมื่ออยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากควรใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดเสมอ

- อยู่ในบุญ
ด้วยการทำทาน รักษาศีล แผ่เมตตาเป็นประจำ

รักษากาย วาจา ใจตัวเองให้ดี ไม่ควรใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงและทำบุญให้สม่ำเสมอกันนะ

#LifEandSoul

 Total Execution Time: 0.0010514338811239 Mins