"คำภาวนา"

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2563

"คำภาวนา"
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ดึงใจกลับมาสู่
ที่ตั้งดั้งเดิมภายในตัว
มาอยู่กับเนื้อกับตัว

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0092835823694865 Mins