ความรักยุคโควิด

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2563

ความรักยุคโควิด

รักกันน่ะ รู้ ให้อยู่ในใจ นั่ง นอน เดิน ยืน 
ทานข้าว ห่างกันไว้ อย่างน้อย 2 เมตร.

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม.
3 เมษายน พุทธศักราช 2563

#ความรักยุคโควิด

 Total Execution Time: 0.0012432177861532 Mins