เมื่อความสุขหรือความสว่าง

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2563

เมื่อความสุข  หรือความสว่าง
ที่เราเคยได้  มันหายไป
ก็ช่างมัน  เราเริ่มต้นใหม่
เหมือนกับเราไม่เคยเจอ
สิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลย
ใจจะได้สบาย  เบิกบาน
เป็นกลางๆ  เเล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไป
สู่สภาวะนั้นเองในภายหลัง

 
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.018731351693471 Mins