พิธีสวดธรรมจักรครบ ๓,๐๐๐,๘๐๘,๐๘๐ จบ เนื่องในวาระสิริมงคลอายุ ๘๐ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.0013170679410299 Mins