ร่วมอนุโมทนาบุญ กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2564

ร่วมอนุโมทนาบุญ

กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

002%20%283%29.jpg004%20%281%29.jpg008%20%281%29.jpg009%20%281%29.jpg010%20%281%29.jpg011%20%281%29.jpg013%20%281%29.jpg014%20%281%29.jpg015%20%281%29.jpg016%20%281%29.jpg018%20%281%29.jpg020%20%281%29.jpg021%20%282%29.jpg022%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg028%20%281%29.jpg029%20%281%29.jpg030%20%281%29.jpg031%20%281%29.jpg033%20%281%29.jpg034%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg036%20%281%29.jpg037%20%281%29.jpg038%20%281%29.jpg039%20%281%29.jpg040%20%281%29.jpg041%20%281%29.jpg043%20%281%29.jpg044%20%281%29.jpg045%20%281%29.jpg046%20%281%29.jpg047%20%281%29.jpg048%20%281%29.jpg049%20%281%29.jpg050%20%281%29.jpg051%20%281%29.jpg052%20%281%29.jpg053%20%281%29.jpg057%20%281%29.jpg058%20%281%29.jpg060%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg062%20%281%29.jpg063%20%281%29.jpg064%20%281%29.jpg066%20%281%29.jpg070%20%281%29.jpg073%20%281%29.jpg074%20%281%29.jpg075%20%281%29.jpg076%20%281%29.jpg077%20%281%29.jpg078%20%281%29.jpg079%20%281%29.jpg081%20%281%29.jpg084%20%281%29.jpg086%20%281%29.jpg087%20%281%29.jpg088%20%281%29.jpg089%20%281%29.jpg090%20%281%29.jpg091%20%281%29.jpg092%20%281%29.jpg093%20%281%29.jpg095%20%281%29.jpg096%20%281%29%20copy.jpg101%20%281%29.jpg102%20%281%29.jpg103%20%281%29.jpg104%20%281%29.jpg105%20%281%29.jpg106%20%281%29.jpg108%20%281%29.jpg109%20%281%29.jpg110%20%281%29.jpg111%20%281%29.jpg116%20%281%29.jpg117%20%281%29.jpg119%20%281%29.jpg120%20%281%29.jpg121%20%281%29.jpg123%20%281%29.jpg124%20%281%29.jpg125%20%281%29.jpg126%20%281%29.jpg128%20%281%29.jpg127%20%281%29.jpg129%20%281%29.jpg130%20%281%29.jpg132%20%281%29.jpg135%20%281%29.jpg137%20%281%29.jpg138%20%281%29.jpg139%20%281%29.jpg142%20%281%29.jpg143%20%281%29.jpg145%20%281%29.jpg149%20%281%29.jpg150%20%281%29.jpg151%20%281%29.jpg152%20%281%29.jpg154%20%281%29.jpg155%20%281%29.jpg156%20%281%29.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038490653038025 Mins