พิธีจุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้ทุกคน ทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข พ้นภัยโควิด-19 และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันมาฆบูชาครบรอบ 51 ปี วัดพระธรรมกาย วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2564

พิธีจุดประทีปออนไลน์ 2 ล้านดวง ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ นั่งสมาธิ

แผ่เมตตาให้ทุกคน ทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข พ้นภัยโควิด-19

และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

ในวันมาฆบูชาครบรอบ 51 ปี วัดพระธรรมกาย

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

117%20%281%29.jpg120%20%281%29.jpg121%20%281%29.jpg122%20%281%29.jpg124%20%281%29.jpg125%20%281%29.jpg126%20%281%29.jpg127%20%281%29.jpg128%20%281%29.jpg130%20%281%29.jpg131%20%281%29.jpg134%20%281%29.jpg135%20%281%29.jpg138%20%281%29.jpg139%20%281%29.jpg143%20%281%29.jpg144%20%281%29.jpg149%20%281%29.jpg150%20%281%29.jpg152%20%281%29.jpg153%20%281%29.jpg154%20%281%29.jpg155%20%281%29.jpg

 Total Execution Time: 0.012833233674367 Mins