เพลง เจดีย์ตระการ

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2564

 

641029_06s.jpg

เพลง : เจดีย์ตระการ
คำร้อง : เกษมสุข  ภมรสถิตย์
ทำนอง/เรียบเรียง  : จำรัส  เศวตาภรณ์ต์
ขับร้อง : ทีมใสใส
ภาพ/ลำดับภาพ : iDream
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

***--------------------------------------------------------------------------------------------------***


ดังหมื่นตะวัน หมื่นจันทรา
Like 10 thousand suns and moons

เหล่าเทวะ อินทรามา รวมฤทธาประดามี
Deities and Indra come to conjoin all the might

ศักดิ์ศรี เป็นสักขี พุทธศาสนาเจดีย์
Glory is the eyewitness of the Buddhism’s cetiya

รังสฤษดิ์บัดนี้ตระการ
Now gracefully created

จักรวาลเปรมปรีดิ์  สดุดีอภินาม
The universe praise with the grateful names with joy

คือธรรมกายเจดีย์
The name is Dhammakaya Cetiya

งาม ... โดมตระหง่านงาม ทองบรรเจิดวาม
Beautiful… foremost dome with glistening gold

งาม ... เทวานำ  ผองธรรมจำลอง
Exceedingly beautiful… deities brought all imitate

ตระการธรรมกายเจดีย์
Graceful Dhammakaya Cetiya

เทิดธาตรีลำพอง
Uphold spiritedly

เปล่งพิสุทธิ์เพราะธรรมล้ำ  พระประจำของชนผอง
Shines the brilliant light of Dhamma, Buddha images that

โลกแซ่ซร้อง ก้องถึงพระนิพพาน
The eulogizes echo from earth to Nirvana

ดังหมื่นตะวัน หมื่นจันทรา
Like 10 thousand suns and moons

เปล่งปิยะรังสิมา  เพื่อบูชาพระเจดีย์
Shines the pleasing light to worship the cetiya

ศักดิ์ศรี เป็นสักขี พุทธรัตนตรัยเจดีย์
Glory is the eyewitness of the Buddhism’s cetiya

รังสฤษดิ์บัดนี้ตระการ
Now gracefully created

หมู่อมรยินดี ปฐพีสำรา
Deities are pleased, the land is joyful

ด้วยธรรมกายเจดีย์
With the Dhammakaya Cetiya

งาม ... ดาวแห่งธรรมงาม  ธรรมบรรเจิดวาม
Beautiful… orb of beautiful Dhamma, glistening

งามล้ำ... ดาวแห่งธรรม น้อมนำจำลอง
Exceedingly beautiful… imitate orb of Dhamma

ตระการธรรมกายเจดีย์
Graceful Dhammakaya Cetiya

ปฐพีทาบทอง
Golden land

บริสุทธิ์แสนงามล้ำ ธรรมกายของชนผอง
Purely beautiful, Dhammakaya of all people

ผ่องเรืองรอง ... ท่องถึงพระนิพพาน
Brightly brilliant shine… upon Nirvana

ดังหมื่นตะวัน หมื่นจันทรา
Like 10 thousand suns and moons

เหล่าเทวะ มนุษย์มา ร่วมปัญญาสร้างบารมี
Deities and humans come to make wisdom virtue

ศักดิ์ศรี เป็นสักขี พุทธศาสนาเจดีย์
Glory is the eyewitness of the Buddhism’s cetiya

รังสฤษดิ์บัดนี้ตระการ
Now gracefully created

ศาสนาปูชนีย์ สดุดีพระนิพพาน
Grateful to the religion, praise to Nirvana

ด้วยธรรมกายเจดีย์
With the Dhammakaya Cetiya


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010348320007324 Mins