ลอยกระทง..ลอยบาปออกจากใจ

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2564

19-11-64-2-b.jpg

ลอยกระทง..ลอยบาปออกจากใจ
 
"...การลอยกระทงของเรานี้ เเตกต่างจากที่เขาลอยกัน
เพราะกระทงของเราที่ลอยนี้ มีวัตถุประสงค์อยากให้ลอยบาป
ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ สิ่งที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจ
ซึ่งกันเเละกันให้หมดสิ้นไป
...ให้เหลือเเต่สิ่งที่ดีๆ ให้มีความรัก มีความสามัคคี
มีเป้าหมาย มีปณิธาน เเละมีอุดมการณ์ร่วมกัน..."

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
วันลอยกระทง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙

 Total Execution Time: 0.0011593500773112 Mins