วาจางาม

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ควรเปล่งแต่วาจางามเท่านั้น
ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย
เปล่งวาจางาม ให้ประโยชน์สำเร็จได้
เปล่งวาจาชั่ว ย่อมจะเดือดร้อน

 

สารัมภชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๘๘

 

 Total Execution Time: 0.0012638489405314 Mins