วัฒนธรรมชาวพุทธ หมวดการซัก...ตาก

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2565

วัฒนธรรมชาวพุทธ หมวดการซัก...ตาก

วัฒนธรรมชาวพุทธ

หมวดการซัก...ตาก

การซักผ้าและหัวใจสำคัญการซัก
       ๑. ให้นำผ้าลงซักด้วยนํ้าเปล่าก่อน เพื่อให้เหงื่อและฝุ่นพองตัว และทำให้ใยผ้าขยายตัว ทำให้ซักผ้าได้เร็วและสะอาดยิ่งขึ้น
       ๒. จากนั้นนำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก หรือนำยาซักผ้าที่ผสมนํ้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม ประมาณ ๕-๓๐ นาที จากนั้นให้เริ่มซักบริเวณที่สกปรกมากก่อน แล้วจึงค่อยซักบริเวณอื่นจนทั่ว
       ๓. ในขั้นตอนการซักนํ้า ให้ล้างให้สะอาด ๒ ครั้ง โดยไม่บิดผ้า เพราะจะทำให้ใยผ้าและตะเข็บเสียรูปทรงแต่ให้บีบผ้าพอหมาด ๆ แล้วจึงนำผ้าไปตาก

หมายเหตุ ไม่ควรแซ่ผ้าค้างคืน เพราะจะทำให้ผ้าเปื่อยเร็ว

วัฒนธรรมชาวพุทธ หมวดการซัก...ตาก


การตากผ้า
       ๑. ผ้าสบงจีวรที่ซักแล้ว ให้ตากโดยเอาตะเข็บออกด้านนอก เพื่อป้องกันสีซีดจางจากแสงแดด
       ๒. สะบัดผ้าให้เรียบและควรดึงชายผ้าให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันผ้ายับย่น
       ๓. ดึงชายผ้าให้เหลื่อมกัน ชายสั้นอยู่เหนือลม เพื่อให้ผ้าแห้งเร็ว
       ๔. ใช้ไม้หนีบผ้าให้แน่น เพื่อไม่ให้ปลิวตก
       ๕. เมื่อผ้าแห้งให้รีบเก็บ เพื่อป้องกันสีผ้าซีดจาง

หมายเหตุ ในการตากผ้าทุกครั้ง ให้ตากในที่ที่กำหนดให้ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและหาง่าย แถมยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015501101811727 Mins