ความสุขมาติดเรา

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2565

1-6-65-3-b.png

ความสุขมาติดเรา

                ความสุขมาติดเรา : ลูกต้องหมั่นขวนขวายประกอบความเพียรนะ ความจริงมันน่าจะได้ตลอดเวลาแล้วนะ ก็ในเมื่อเรามีความสุขจนความสุขมาติด แล้วปล่อยให้หลุดไปได้ไง? (พระลูกชาย : ผมมีประสบการณ์นอกรอบ ความสุขเข้ามาติดเองเลย ใหม่ ๆ ก็ตรึก ตรึกจนสุขเข้ามาติด ทุก ๆ อิริยาบถใจก็ติดอยู่ตรงกลางเองอย่างเป็นธรรมชาติครับ) ต้องให้ถึงจุดนี้ ที่ความสุขมาติดเรา ต้องมีประสบการณ์แบบนี้ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ความสุขมาติดเรา

                ปล่อยไม่ใช่ดัน : หลับตาปล่อยใจนิ่ง ๆ ว่าง ๆ ไปก่อน ตอนนี้ข้างใน เราโล่งกลวง นิ่งในนิ่ง ๆ ๆ เข้าไปเรื่อย ๆ ฝึกซ้ำ ๆ ๆ ย้ำ ๆ ๆ ให้คล่อง ให้ชำนาญ ให้แน่นในแน่น ๆ ๆ นิ่งแน่น ปล่อยไม่ใช่ดัน ดูดไม่ใช่โดด

                ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องหยุดนิ่งมากที่สุด : ให้ฝึกซ้ำ ๆ ต้องหายสงสัยด้วยตัวเอง ให้แจ่มแจ้ง จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ให้รู้แจ้งเห็นจริง หายสงสัยด้วยตัวของเราเองถึงจะใช้ได้ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องหยุดนิ่งมากที่สุด เรื่องอื่นไม่ให้ความสำคัญเลย นี้เป็นนักรบตัวจริง ดีจริง

คุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015690326690674 Mins