สัจธรรม

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2547

 

คนไม่ดี ย่อมตกนรก

คนดี ย่อมขึ้นสวรรค์

 

เวสสันดรชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๓๐๐๘

 

 Total Execution Time: 0.0041265328725179 Mins