โลกที่สูญเสียสมดุล

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2565

โลกที่สูญเสียสมดุล

                 การที่ธรรมชาติแปรปรวน คล้ายกับว่าธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์ แต่จริง ๆ แล้วการที่โลกเกิดภาวะแปรปรวนนี้ขึ้นเป็นการปรับสมดุลทางธรรมชาติ

                  พอเสียสมดุล รวนเหมือนกับคนกำลังป่วย เป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้ว ถ้าเรารู้ตัว ยอมรับ แล้วปรับตัวได้ ก็จะสามารถกลับไปสู่ความสมดุลได้อีกครั้ง
 

2-12-65--1.jpg

                 แต่ถ้าเราไม่สนใจ ทำอย่างเดิมต่อไปเรื่อย ๆ ป่วยแล้วก็ยังกินดื่มทุกอย่างเหมือนเดิม อาการป่วยก็จะหนักขึ้น ๆ สุดท้ายร่างกายรับไม่ไหวก็ตายลง
 

                 ถ้าโลกรับมือมนุษย์ไม่ไหว สุดท้ายมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์ เหมือนกับไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เมื่อหลายล้านปีก่อน
 

                 พวกเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ ถ้าศึกษากลไกทางธรรมชาติต่าง ๆ ให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร อย่ามัวแต่เพียงเสพข่าว รู้แค่ว่าเกิดพายุมากขึ้น รุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่เราควรศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีกนิต
 

                   ให้รู้ว่าพายุนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร เช่น พายุในพื้นที่ราบ พออากาศร้อน มีแดดส่องมา อากาศร้อน ๆ ก็ลอยตัวสูงขึ้น อากาศรอบข้างที่เย็นกว่าก็จะวิ่งเข้ามาแทนที่ เพราะอากาศที่เย็นหนักกว่าอากาศร้อน เกิดช่องอากาศตรงกลาง แล้วหมุนตามเข็ม หรือทวนเข็มนาฬิกา แล้วแต่ว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นอย่างไร
 

                  เคยเห็นหรือไม่ ในสนามกีฬาของโรงเรียน บางทีก็มีพายุหมุนเล็ก ๆ ตอนกลางวันที่มีแดดแรง ๆ นั่นเกิดจากปฏิกิริยาที่อากาศร้อนลอยขึ้น แล้วอากาศเย็นเลื่อนลงต่ำ บางทีถึงขนาดเต็นท์ลอยไปเลยก็มี
 

2-12-65--2.jpg

                  ในพื้นที่กว้างอย่างมหาสมุทร ผิวน้ำเวิ้งว้างเป็นพันกิโลเมตร เมื่อแดดส่องมา อากาศร้อนลอยขึ้น แล้วลมเย็นข้าง ๆ พัดเข้ามาช้า ๆ ในพื้นทีพันกิโลเมตรมันก็เร็วขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายอากาศหลบกันตรงกลางหมุนควงเป็นพายุเลย
 

                   เมื่อมวลอากาศร้อนลอยขึ้น แล้วมวลอากาศเย็นมาแทนที่ เปลี่ยนแปลงเพียงองศาเดียวก็สามารถทำให้เกิดแรงลมมหาศาลกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นในแปซิฟิก หรือพายุไซโคลนในแถบมหาสมุทรอินเดียได้ ชื่อเรียกพายุก็เปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เกิดในมหาสมุทร ถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติก เราเรียกว่า พายุเฮอลิเคน
 

2-12-65--3.jpg

                  เพราะฉะนั้น โลกเราจะกลับสู่สมดุลได้ เมื่อคนทุกคนบนโลกตระหนักถึงผลจากการกระทำของตนเอง ตระหนักรู้แล้วว่าโลกของเราป่วย เพราะเราทุกคนมีส่วนช่วยกันรักษาโลกนี้
 

                  เราจะช่วยโลกได้ต้องเริ่มจากช่วยกันปลูกป่าทดแทน ที่ดินข้างทางตรงไหนว่าง เราก็หยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปเพื่อเพิ่มเติมสีเขียวให้กับโลก
 

                 ไม่จําเป็นต้องเป็นคนรวย หรือมีที่ดินมากมาย ที่ตรงไหนว่างเราก็น่าเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ไปหยอดลงดินไว้ ประเทศไทยปลูกต้นไม้ง่าย ปลูกตรงไหนก็งอกงามเพราะดินดี
 

                   ทำอย่างนี้ให้เป็นปกตินิสัย มีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการต่างๆ ก็ด่าเนินกิจการโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนก็ช่วยกันสนับสนุน ถ้าทุกคนร่วมมือกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้ในที่สุด
 

                 ธรรมชาติที่แปรปรวนนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินขอบเขต การตัดไม้ท่าลายป่า จึงเป็นเหตุให้
ช่วงฤดูร้อนก็ร้อนเกินไป ช่วงฤดูหนาวก็หนาวเกินไป บางครั้งฤดูร้อนกลายเป็นฤดูหนาวก็มี

 

2-12-65--4.jpg

                 เราควรร่วมมือกันแก้ไขภาวะแปรปรวนทางธรรมชาติเหล่านี้ด้วยการช่วยกันปลูกป่า
 

                 ที่สําคัญต้องปลูกจิตสานึกในใจของทุกคนด้วย บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ต้องมีจิตสานึกที่ดี ไม่สนับสนุนกันทำลายสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโลกให้อยู่ในจุดสมดุลสวยงาม และน่าอยู่ตลอดไป

                  ที่สําคัญเราทุกคนต้องหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ยึดหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควบคู่กันไปด้วย

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013587156931559 Mins