พิธีขอบรรพชา , พิธีขอสรณคมน์และศีล , พิธีรับบาตร , พิธีอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา และโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12 ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2566

พิธีขอบรรพชา , พิธีขอสรณคมน์และศีล , 
พิธีรับบาตร , พิธีอุปสมบท
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา
และโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12
ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

image0001.JPGimage0002.JPGimage0003.JPGimage0004.JPGimage0005.JPGimage0006.JPGimage0007.JPGimage0008.JPGimage0009.JPGimage0010.JPGimage0011.JPGimage0012.JPGimage0013.JPGimage0014.JPGimage0015.JPGimage0016.JPGimage0017.JPGimage0018.JPGimage0019.JPGimage0020.JPGimage0021.JPGimage0022.JPGimage0023.JPGimage0024.JPGimage0025.JPGimage0026.JPGimage0027.JPGimage0028.JPGimage0029.JPGimage0030.JPGimage0031.JPGimage0032.JPGimage0033.JPGimage0034.JPGimage0035.JPGimage0036.JPGimage0037.JPGimage0038.JPGimage0039.JPGimage0040.JPGimage0041.JPGimage0042.JPGimage0043.JPGimage0044.JPGimage0045.JPGimage0046.JPGimage0047.JPGimage0048.JPGimage0049.JPGimage0050.JPGimage0051.JPGimage0052.JPGimage0053.JPGimage0054.JPGimage0055.JPGimage0056.JPGimage0057.JPGimage0058.JPGimage0059.JPGimage0060.JPGimage0061.JPGimage0062.JPGimage0063.JPGimage0064.JPGimage0065.JPGimage0066.JPGimage0067.JPGimage0068.JPGimage0069.JPGimage0070.JPGimage0071.JPGimage0072.JPGimage0073.JPGimage0074.JPGimage0075.JPGimage0076.JPGimage0077.JPGimage0078.JPGimage0079.JPGimage0080.JPGimage0081.JPGimage0082.JPGimage0083.JPGimage0084.JPGimage0085.JPGimage0086.JPGimage0087.JPGimage0088.JPGimage0089.JPGimage0090.JPGimage0091.JPGimage0092.JPGimage0093.JPGimage0094.JPGimage0095.JPGimage0096.JPGimage0097.JPGimage0098.JPGimage0099.JPGimage0100.JPGimage0101.JPGimage0102.JPGimage0103.JPGimage0104.JPGimage0105.JPGimage0106.JPGimage0107.JPGimage0108.JPGimage0109.JPGimage0110.JPGimage0111.JPGimage0112.JPGimage0113.JPGimage0114.JPGimage0115.JPGimage0116.JPGimage0117.JPG

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.10707730054855 Mins