พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ในวันสมาธิโลก อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2566

พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก,
พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
ในวันสมาธิโลก อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

item0001.JPGitem0002.JPGitem0003.JPGitem0004.JPGitem0005.JPGitem0006.JPGitem0007.JPGitem0008.JPGitem0009.JPGitem0010.JPGitem0011.JPGitem0012.JPGitem0013.JPGitem0014.JPGitem0015.JPGitem0016.JPGitem0017.JPGitem0018.JPGitem0019.JPGitem0020.JPGitem0021.JPGitem0022.JPGitem0023.JPGitem0024.JPGitem0025.JPGitem0026.JPGitem0027.JPGitem0028.JPGitem0029.JPGitem0030.JPGitem0031.JPGitem0032.JPGitem0033.JPGitem0034.JPGitem0035.JPGitem0036.JPGitem0037.JPGitem0038.JPGitem0039.JPGitem0040.JPGitem0041.JPGitem0042.JPGitem0043.JPGitem0044.JPGitem0045.JPGitem0046.JPGitem0047.JPGitem0048.JPGitem0049.JPGitem0050.JPGitem0051.JPGitem0052.JPGitem0053.JPGitem0054.JPGitem0055.JPGitem0056.JPGitem0057.JPGitem0058.JPGitem0059.JPGitem0060.JPGitem0061.JPGitem0062.JPGitem0063.JPGitem0064.JPGitem0065.JPGitem0066.JPGitem0067.JPGitem0068.JPGitem0069.JPGitem0070.JPGitem0071.JPGitem0072.JPGitem0073.JPGitem0074.JPGitem0075.JPGitem0076.JPGitem0077.JPGitem0078.JPGitem0079.JPGitem0080.JPGitem0081.JPGitem0082.JPGitem0083.JPGitem0084.JPGitem0085.JPGitem0086.JPGitem0087.JPGitem0088.JPGitem0089.JPGitem0090.JPGitem0091.JPGitem0092.JPGitem0093.JPGitem0094.JPGitem0095.JPGitem0096.JPGitem0097.JPGitem0098.JPGitem0099.JPGitem0100.JPGitem0100.JPGitem0101.JPGitem0102.JPGitem0103.JPGitem0104.JPGitem0105.JPGitem0106.JPGitem0107.JPGitem0108.JPGitem0109.JPGitem0110.JPGitem0111.JPGitem0112.JPGitem0113.JPGitem0114.JPGitem0115.JPGitem0116.JPGitem0117.JPGitem0118.JPGitem0119.JPGitem0120.JPGitem0121.JPGitem0122.JPGitem0123.JPGitem0124.JPGitem0125.JPGitem0126.JPGitem0127.JPGitem0128.JPGitem0129.JPGitem0130.JPGitem0131.JPGitem0132.JPGitem0133.JPGitem0134.JPGitem0135.JPGitem0136.JPGitem0137.JPGitem0138.JPGitem0139.JPGitem0140.JPGitem0141.JPGitem0142.JPGitem0143.JPGitem0144.JPGitem0145.JPGitem0146.JPGitem0147.JPGitem0148.JPGitem0149.JPGitem0150.JPGitem0151.JPGitem0152.JPG

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017883022626241 Mins