วันธรรมชัย ปีที่ 55 พิธีทอดผ้าป่ากฐินสมทบครั้งที่1, พิธีเจริญพุทธมนต์ ลูกนิมิตมหาสมบัติฯ พิธีจุดประทีป,พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ สภาธรรมกายสากล / มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2566

วันธรรมชัย ปีที่ 55 พิธีทอดผ้าป่ากฐินสมทบครั้งที่1,

พิธีเจริญพุทธมนต์ ลูกนิมิตมหาสมบัติฯ พิธีจุดประทีป,

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566

ณ สภาธรรมกายสากล / มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย

image0001.JPGimage0002.JPGimage0003.JPGimage0004.JPGimage0005.JPGimage0006.JPGimage0007.JPGimage0008.JPGimage0009.JPGimage0010.JPGimage0011.JPGimage0012.JPGimage0013.JPGimage0014.JPGimage0015.JPGimage0016.JPGimage0017.JPGimage0018.JPGimage0019.JPGimage0020.JPGimage0021.JPGimage0022.JPGimage0023.JPGimage0024.JPGimage0025.JPGimage0026.JPGimage0027.JPGimage0028.JPGimage0029.JPGimage0030.JPGimage0031.JPGimage0032.JPGimage0033.JPGimage0034.JPGimage0035.JPGimage0036.JPGimage0037.JPGimage0038.JPGimage0039.JPGimage0040.JPGimage0041.JPGimage0042.JPGimage0043.JPGimage0044.JPGimage0045.JPGimage0046.JPGimage0047.JPGimage0048.JPGimage0049.JPGimage0050.JPGimage0051.JPGimage0052.JPGimage0053.JPGimage0054.JPGimage0055.JPGimage0056.JPGimage0057.JPGimage0058.JPGimage0059.JPGimage0060.JPGimage0061.JPGimage0062.JPGimage0063.JPGimage0064.JPGimage0065.JPGimage0066.JPGimage0067.JPGimage0068.JPGimage0069.JPGimage0070.JPGimage0071.JPGimage0072.JPGimage0073.JPGimage0074.JPGimage0075.JPGimage0076.JPGimage0077.JPGimage0078.JPGimage0079.JPGimage0080.JPGimage0081.JPGimage0082.JPGimage0083.JPGimage0084.JPGimage0085.JPGimage0086.JPGimage0087.JPGimage0088.JPGimage0089.JPGimage0090.JPGimage0091.JPGimage0092.JPGimage0093.JPGimage0094.JPGimage0095.JPGimage0096.JPGimage0097.JPGimage0098.JPGimage0099.JPGimage0100.JPGimage0101.JPGimage0102.JPGimage0103.JPGimage0104.JPGimage0105.JPGimage0106.JPGimage0107.JPGimage0108.JPGimage0109.JPGimage0110.JPGimage0111.JPGimage0112.JPGimage0113.JPGimage0114.JPGimage0115.JPGimage0116.JPGimage0117.JPGimage0118.JPGimage0119.JPGimage0120.JPGimage0121.JPGimage0122.JPGimage0123.JPGimage0124.JPGimage0125.JPGimage0126.JPGimage0127.JPGimage0128.JPGimage0129.JPGimage0130.JPGimage0131.JPGimage0132.JPGimage0133.JPGimage0134.JPGimage0135.JPGimage0136.JPGimage0137.JPGimage0138.JPGimage0139.JPGimage0140.JPGimage0141.JPGimage0142.JPGimage0143.JPGimage0144.JPGimage0145.JPGimage0146.JPGimage0147.JPGimage0148.JPGimage0149.JPGimage0150.JPGimage0151.JPGimage0152.JPGimage0153.JPGimage0154.JPGimage0155.JPGimage0156.JPGimage0157.JPGimage0158.JPGimage0159.JPGimage0160.JPGimage0161.JPGimage0162.JPGimage0163.JPGimage0164.JPGimage0165.JPGimage0166.JPGimage0167.JPGimage0168.JPGimage0169.JPGimage0170.JPGimage0171.JPGimage0172.JPGimage0173.JPGimage0174.JPGimage0175.JPGimage0176.JPGimage0177.JPGimage0178.JPGimage0179.JPGimage0180.JPGimage0181.JPGimage0182.JPGimage0183.JPGimage0184.JPGimage0185.JPGimage0186.JPGimage0187.JPGimage0188.JPGimage0189.JPGimage0190.JPGimage0191.JPGimage0192.JPGimage0193.JPGimage0194.JPGimage0195.JPGimage0196.JPGimage0197.JPGimage0198.JPGimage0199.JPGimage0200.JPGimage0201.JPGimage0202.JPGimage0203.JPGimage0204.JPGimage0205.JPGimage0206.JPGimage0207.JPGimage0208.JPGimage0209.JPGimage0210.JPGimage0211.JPGimage0212.JPGimage0213.JPGimage0214.JPGimage0215.JPGimage0216.JPGimage0217.JPGimage0218.JPGimage0219.JPGimage0220.JPGimage0221.JPGimage0222.JPGimage0223.JPGimage0224.JPGimage0225.JPGimage0226.JPGimage0227.JPGimage0228.JPGimage0229.JPGimage0230.JPGimage0231.JPGimage0232.JPGimage0233.JPGimage0234.JPGimage0235.JPGimage0236.JPGimage0237.JPGimage0238.JPGimage0239.JPGimage0240.JPGimage0241.JPGimage0242.JPGimage0243.JPGimage0244.JPGimage0245.JPG

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022333284219106 Mins