บริจาคเลือดเป็นประจํา ตายแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์หรือไม่

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2566

13-10-66-1-b.jpg

บริจาคเลือดเป็นประจํา ตายแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์หรือไม่

โยมถาม : ผมบริจาคเลือดเป็นประจําทุก 3 เดือน ตายไปแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์หรือไม่ครับ
 

พระอาจารย์ตอบ : ความจริงแล้วการที่เราจะได้บุญมากหรือน้อยนั้นวัดกันที่ความศรัทธาและ ความปลื้มปีติ ถ้าเรามีความเลื่อมใสศรัทธามาก ใจเกิดปีติ ถึงไม่ได้ทําบุญมาก หรือมีปริมาณปัจจัยในการร่วมบุญมากนัก แต่เรามีศรัทธามาก บุญนั้นก็เกิดมากไปตามส่วน เทียบเท่ากับคนรวยถวายทรัพย์เพื่อทำบุญมากได้เหมือนกัน
 

                             ถ้าเป็นศรษฐีมีเงินมากร้อยล้านพันล้าน ทำบุญมากถึงหนึ่งแสนบาท แต่รู้สึกปลื้มนิด ๆ หน่อย ๆ เทียบกับคนจนที่มีเงินไม่มากแค่ไม่กี่พันบาท แล้วตัดสินใจทําบุญถวายปัจจัยไปหมดหน้าตัก และเกิดความปลื้มมาก ถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนใหญ่ในชีวิตของตนเองทีเดียว คนทําบุญหนึ่งพันย่อมได้บุญมากกว่าคนที่ทําบุญหนึ่งแสนบาท อย่างนี้เป็นต้น
 

                             เพราะฉะนั้น เราควรทำบุญให้ถูกหลักวิชา คือ ก่อนทำก็ให้ตั้งใจรักษาศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิให้ใจสว่างไสว แล้วทําด้วยความรู้คุณค่าของบุญ ทําด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ทําด้วยความปลื้มปีติในบุญ อย่างนี้เราจะได้บุญมาก ดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้ว ทักษิณาทานหาชื่อว่าเป็นของน้อยไม่

 

                              เมื่อครั้งพุทธกาล มีหญิงยากจนคนหนึ่งไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว ไปเห็นคนอื่นบูชาเจดีย์กัน ตนเองก็อยากจะบูชาบ้าง จึงไปเก็บดอกบวบขมข้างทางเพื่อนําไปบูชาเจดีย์ บุญส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ มีวิมานใหญ่โตงดงาม
 

                              ดังนั้น ขอเพียงมีจิตเลื่อมใสศรัทธา บุญที่ทำไปจะเป็นบุญใหญ่ หลังจากนั้นบาปกรรมอะไรที่ไม่ดี เราก็หลีกเลี่ยง อย่าไปทำ  พยายามหาบุญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งให้ทาน รักษาศีล อย่างน้อยศีล 5 แล้วหมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นประจําสม่ำเสมอ อะไรที่ผิดศีลผิดธรรมเราไม่ว่า อย่างนี้การันตีได้ว่าชาตินี้ปิดนรก ปิดอบาย เปิดประตูสวรรค์แน่นอน เราจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ มีความสุขไปอีกยาวนาน
 

เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016142845153809 Mins