พิธีทอดผ้าป่าสมทบ มหาสังฆทาน 10,000 วัด ทั่วไทย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2567

พิธีทอดผ้าป่าสมทบ มหาสังฆทาน 10,000 วัด ทั่วไทย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

0001.jpg0002.jpg0003.jpg0004.jpg0005.jpg0006.jpg0007.jpg0008.jpg0009.jpg0010.jpg0011.jpg0012.jpg0013.jpg0014.jpg0015.jpg0016.jpg0017.jpg0018.jpg0019.jpg0020.jpg0021.jpg0022.jpg0023.jpg0024.jpg0025.jpg0026.jpg0027.jpg0028.jpg0029.jpg0030.jpg0031.jpg0032.jpg0033.jpg0034.jpg0035.jpg0036.jpg0037.jpg0038.jpg0039.jpg0040.jpg0041.jpg0042.jpg0043.jpg0044.jpg0045.jpg0046.jpg0047.jpg0048.jpg0049.jpg0050.jpg0051.jpg0052.jpg0053.jpg0054.jpg0055.jpg0056.jpg0057.jpg0058.jpg0059.jpg0060.jpg0061.jpg0062.jpg0063.jpg0064.jpg0065.jpg0066.jpg0067.jpg0068.jpg0069.jpg0070.jpg0071.jpg0072.jpg0073.jpg0074.jpg0075.jpg0076.jpg0077.jpg0078.jpg0079.jpg0080.jpg0081.jpg0082.jpg0083.jpg0084.jpg0085.jpg0086.jpg0087.jpg0088.jpg0089.jpg0090.jpg0091.jpg0092.jpg0093.jpg0094.jpg0095.jpg0096.jpg0097.jpg0098.jpg0099.jpg0100.jpg0101.jpg0102.jpg0103.jpg0104.jpg0105.jpg0106.jpg0107.jpg0108.jpg0109.jpg0110.jpg0111.jpg0112.jpg0113.jpg0114.jpg0115.jpg0116.jpg0117.jpg0118.jpg0119.jpg0120.jpg0121.jpg0122.jpg0123.jpg0124.jpg0125.jpg0126.jpg0127.jpg0128.jpg0129.jpg0130.jpg0131.jpg0132.jpg0133.jpg0134.jpg0135.jpg0136.jpg0137.jpg0138.jpg0139.jpg0140.jpg0141.jpg0142.jpg0143.jpg0144.jpg0145.jpg0146.jpg0147.jpg0148.jpg0149.jpg0150.jpg0151.jpg0152.jpg0153.jpg0154.jpg0155.jpg0156.jpg0157.jpg0158.jpg0159.jpg0160.jpg0161.jpg0162.jpg0163.jpg0164.jpg0165.jpg0166.jpg0167.jpg0168.jpg0169.jpg0170.jpg0171.jpg0172.jpg0173.jpg0174.jpg0175.jpg0176.jpg0177.jpg0178.jpg0179.jpg0180.jpg0181.jpg0182.jpg0183.jpg0184.jpg0185.jpg0186.jpg0187.jpg0188.jpg0189.jpg0190.jpg0191.jpg0192.jpg0193.jpg0194.jpg0195.jpg0196.jpg0197.jpg0198.jpg0199.jpg0200.jpg0201.jpg0202.jpg0203.jpg0204.jpg0205.jpg0206.jpg0207.jpg0208.jpg0209.jpg0210.jpg0211.jpg0212.jpg0213.jpg0214.jpg0215.jpg0216.jpg0217.jpg0218.jpg0219.jpg0220.jpg0221.jpg0222.jpg0223.jpg0224.jpg0225.jpg0226.jpg0227.jpg0228.jpg0229.jpg0230.jpg0231.jpg0232.jpg0233.jpg0234.jpg0235.jpg0236.jpg0237.jpg0238.jpg0239.jpg0240.jpg0241.jpg0242.jpg0243.jpg0244.jpg0245.jpg0246.jpg0247.jpg0248.jpg0249.jpg0250.jpg0251.jpg0252.jpg0253.jpg0254.jpg0255.jpg0256.jpg0257.jpg0258.jpg0259.jpg0260.jpg0261.jpg0262.jpg0263.jpg0264.jpg0265.jpg0266.jpg0267.jpg0268.jpg0269.jpg0270.jpg0271.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012818336486816 Mins