ผู้ติดบ่วง

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2547

 

 

ยามสัตว์โลกจะเสื่อมถอย
หรือถึงคราวจะต้องสิ้นชีวิต
แม้จะติดข่ายหรือบ่วงแล้ว
ก็ยังไม่รู้สึกตัว

 

คิชณชาดก ขุ.ชา.๒๗/๑๗๘

 Total Execution Time: 0.0027190645535787 Mins