ผู้ควรแก่การบูชา

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ที่ทำคุณงามความดีให้ก่อน
ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้ว
ภายหลัง เขาจะทำหรือไม่ทำให้อีกก็ตาม
เขาก็คู่ควรแก่การบูชาตลอดไป

 

มหาอัสสาโรหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๐๙

 

 Total Execution Time: 0.0018752137819926 Mins