วิธีขอของอารยชน

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2546

 

 

ผู้มีปัญญาย่อมไม่ออกปากขอใคร
นักปราชญ์ควรจะรู้ข้อนี้เอาไว้
อารยชนนั้น เมื่อจะขอ ก็เพียงแค่ยืนนิ่งอยู่เท่านั้น
นี่คือวิธีขอของอารยชน

 

อัฏฐิเสนชาดก ขุ.ชา. ๒๒๗/๑๐๓๙

 Total Execution Time: 0.0011495351791382 Mins