มีพบ มีจาก

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2546

 

 

คนเป็นอันมาก ตอนเช้ายังพบกันอยู่เลย
ครั้นตกเย็น กลับไม่เห็นกันเสียแล้ว
ตอนเย็น ยังพบกันอยู่
ครั้นตอนเช้า กลับไม่เห็นกันเสียแล้ว

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๒๗

 Total Execution Time: 0.02390163342158 Mins