ผู้บริสุทธิ์

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ถ้าใจของท่านไม่โน้มเอียงไป ในการทำบาปกรรม
บาปก็จะไม่แปดเปื้อนท่าน
ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ขวนขวายที่จะทำบาป

 

ติตติรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๗๕

 Total Execution Time: 0.010975833733877 Mins