ครูคือประทีป

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2546

 


.....เสียงสวดมนต์ดังก้อง กังวานไปทั่วอาคารหลังใหญ่ นักเรียนชายหญิงนับพันนั่งเรียงราย เป็นแถวเป็นแนวสวยงาม นับเป็นภาพหาดูได้ยากสำหรับเด็กในวัยนี้ ช่างกล้องมือไวไม่ยอมพลาดช่วงสำคัญ รีบกดชัตเตอร์เก็บภาพดีๆไว้เป็นที่ระลึก แม้แต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมายังอดชำเลืองมองอย่างสนใจไม่ได้ เพราะเสียงแห่งความสงบที่ดังขึ้นพร้อมเพรียง ยังใจของผู้พบเห็นให้รู้สึกชุ่มเย็นร่วมไปกับบรรยากาศ ที่ถูกโอบล้อมด้วยทุกอณูของความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

 

.....ชายวัยกลางคนผู้มีริ้วรอยประสบการณ์ผ่านโลกและชีวิตมาพอสมควร มองภาพข้างหน้าด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข แววตาสดชื่นแจ่มใส ทว่าแฝงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ในที เด็กนักเรียนทุกคนเดินผ่านท่านต่างน้อมตัวไหว้ด้วยความเคารพ ท่าทีที่แสดงออกต่อท่านราวกับจะขอบคุณในความทุ่มเทเสียสละ ที่อาจารย์ถาวร ชัยจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มีให้กับโรงเรียนเสมอมา

 

.....โรงเรียนแห่งนี้จะคุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์ เสียงเคารพนบไหว้ ที่อาจารย์ปลูกฝังให้ลูกศิษย์เป็นนิจสิน ทุกเช้าเมื่อนักเรียนเคารพธงชาติและไหว้พระสวดมนต์แล้ว อาจารย์จะนำทุกคนแผ่เมตตา ทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ จากนั้นจึงออกกายบริหาร อาจารย์ถาวรเล่าถึงการทำหน้าที่ให้เราฟังว่า...

 

....." มันเป็นนิสัยติดตัวอยู่ว่า ถ้าผมจะทำอะไรแล้ว ต้องทำให้ดี จับแล้วจับให้มั่นเลย แต่ก่อนนี้เราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้ว เมื่อก่อนเป็นครูน้อย เราก็ทำหน้าที่ของความเป็นครูอย่างดีที่สุด ผมสอนนักเรียนนอกเวลาเรียน ทั้งช่วงเช้า ช่วงกลางวัน เย็นและค่ำ ติดต่อกันมานาน เรียกว่าทำจนเป็นปกติ เพราะผมถือว่า...งานคือชีวิต ต่อมาเมื่อผมได้เลื่อนเป็นผู้บริหาร ได้ให้นโยบายกับครูอาจารย์ว่านอกจากให้ความรู้กับนักเรียนแล้ว ควรจะสอนศีลธรรมให้เขาควบคู่กันไปด้วย ให้เด็กทุกคนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมจึงจะสมบูรณ์ "

 

.....ทราบมาว่าอาจารย์ส่งเสริมการปลูกฝังศีลธรรมในสถานศึกษามานาน และทำเป็นแบบอย่างจนประสบผลสำเร็จมาหลายแห่ง ตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และล่าสุดมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

....." นับตั้งแต่บริหารโรงเรียนมานานหลายปี ผมได้จัดให้นักเรียนบวชอบรมภาคฤดูร้อนทุกปี โดยได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดใกล้เคียงให้ท่านมาช่วยอบรมให้ เคยไปเยี่ยมชมวัดแห่งหนึ่งในบ้านเราที่มีความสะอาดสะอ้านมาก รู้สึกประทับใจ จากสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดใช้วัสดุที่เรียบง่าย แต่คงทนถาวร ดูแล้วยกใจให้สงบสุข แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของท่านเจ้าอาวาสวัด และความเป็นหมู่คณะของพุทธบริษัทสี่อย่างเห็นได้ชัด ผมได้ไปสำรวจดูโรงครัว ห้องน้ำ และบริเวณวัดจนทั่ว ปรากฏว่า สะอาดไปหมดทุกอย่าง ความสะอาดเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และความสะอาดยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่มีอารยธรรมอันดีงามอีกด้วย ผมจึงมั่นใจในวิธีการและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนตลอดมา "

 

.....อาจารย์ถาวรได้นำหลักการเหล่านี้ไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน ชักชวนให้มาร่วมกันทำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตามนโยบายของรัฐบาล คือ การเตรียมประชาชนก่อน ด้วยการชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดด้วยธรรมะตั้งแต่แรกเริ่ม มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ ก่อนการพัฒนาด้านวัตถุ

 

.....หนึ่งสู้...ดีกว่าล้านถอย อาจารย์ถาวร ชัยจักร แม้ท่านจะก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรมมานาน แต่มโนปณิธานที่ตั้งใจไว้ยังคงไม่หยุดยั้ง ที่จะทำหน้าที่ประทีปธรรมนำความสว่างสู่ใจผองศิษย์ ในฐานะ ครูผู้ให้ ที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น เพราะตระหนักในภาวะเหตุการณ์ปัจจุบันที่สังคมวัยรุ่นรายล้อมด้วยอบายมุขมากมาย หาตัวอย่างดีๆให้เด็กดูเป็นแบบอย่างได้ยาก

 

.....ท่านจึงขอเป็นคนหนึ่งที่จะเริ่มต้น... เพราะรู้ว่ายังมีคนอีกมากมาย เป็นดั่งกอไม้ลอยน้ำไร้ที่พึ่ง กำลังรอคอยความหวังรังรองของแสงธรรม ไปช่วยขจัดความมืดมิดในใจให้หมดไป

 

 Total Execution Time: 0.011588398615519 Mins