อานิสงส์ของการต้อนรับปฏิสันถาร

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2554

               พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ท่านได้เคยให้โอวาทเรื่องอานิสงส์ของการต้อนรับปฏิสันถารไว้ว่า..

               “เมื่อเดินทางไปสถานที่ใด เราจะได้รับการต้อนรับในทุกที่ทุกสถาน จะทำให้เราปีติเบิกบานตลอด ใจสบาย ไม่เก้อเขิน เป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เราจะอยู่ในกระแสธารแห่งบัณฑิต เราจะมีกำลังพวกพ้องมากในทุกที่ทุกสถาน จะได้รับการยกย่องให้อยู่ข้างหน้า อยู่แถวหน้าตลอด

               ดวงปัญญาเราจะสว่างไสว เราจะเข้าใจในสรรพสัตว์ทั้งปวง คำว่าไม่รู้ ไม่เกิดขึ้นแก่เรา เราจะมีถ้อยคำที่ไพเราะอยู่ตลอดเวลา คำด่าว่าติฉินนินทาไม่เคยได้ยิน สิ่งแวดล้อมจะดี หูจะงาม เครื่องฟังเสียงจะงาม

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสถามนางโกกิลาที่เดินตามพระอานนท์ว่า "ชอบอะไรในตัวพระอานนท์" นางโกกิลาตอบว่า "ชอบใบหูของพระอานนท์ถึงเดินตาม" พระอานนท์ท่านจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงงาม ปากงาม มีรัศมี ใครที่ทำหน้าที่นี้จะสดชื่นตามวัย แม้จะสูงวัยก็ยังดูงามและร่าเริงตลอด แข็งแรง กิริยาอาการใบหน้าเราจะเบิกบาน แม้ไม่ยิ้มก็ดูสดใสตลอด

               ตามวัยปกติของคนแก่เขาไม่อยากเข้าใกล้ เราจะมีผู้ขอเข้าใกล้ แม้เมื่อยามละโลกก็จะงดงามประหนึ่งใบไม้ที่ร่วงหล่นมาจากต้นไม้ที่สูงใหญ่ จากนั้นจะมีเทวดามาต้อนรับ และอธิบายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร ได้เข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยสะดวก"