ใช้บุญให้เป็น

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2556

ใช้บุญให้เป็น

การทำทาน เป็นเสบียง
การทำสมาธิ ทำให้หลุดพ้น
ต้องทำให้มากๆ กว่าเราจะได้บุญ ต้องมีความเพียรพยายาม

กว่าจะได้บุญ ต้องมีศรัทธา
มีเนื้อนาบุญ
มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม จึงจะทำบุญได้
เมื่อทำบุญยากอย่างนี้
ต้องอย่าให้บุญหกบุญหล่นไป
ใช้บุญให้เป็น
เพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้

 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย"
ธันวาคม พ.ศ. 2522

 

Using Merit Correctly

 

The act of charity returns to us in good fortune. The act of mental cultivation brings us deliverance. Both do frequently.  Before merit can be generated, there is a great deal of effort involved.

Merit making can be complete only when the following elements are present: faith, a good “field of merit*”, an act of good deed, and the right combination of everything else. Since merit26 is not so easy to come by, do not waste an opportunity to acquire it. Preserve your merit and know how to use your merit the right way. Merit is your vehicle to success and happiness.

*"Field of merit" means the recipient of our alms whereas a compared to a fertile field which yields abundant proceeds.

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai"s Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind"
December 2522 B.E.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048684477806091 Mins