อดทน และ ปรับปรุง

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2557

 

อดทน และ ปรับปรุง

เราอุตส่าห์เสียสละทุกอย่างมาแล้ว
เพื่อมาสร้างบารมี มาสร้างความดี ต้องอดทน
ใครจะว่าอะไรก็อดทน
พยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดี
ดูอย่างยาย  พยายามตรวจตรา แก้ไขตัวเอง
ให้เหมาะกับเหตุการณ์ ให้สร้างบารมีได้สะดวกที่สุด
ภพชาตินี้เราต้องพยายามอดทน
ปรับปรุงแก้ไขให้ดี ให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ ติดตัวไป
ถ้าภพชาตินี้แก้ไขได้
ภพชาติต่อ ๆ ไป ก็มีแต่ที่ดี ๆ ตลอดไป
แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้
ก็ต้องติดไปแก้ภพชาติต่อไป  อย่างนี้ไม่ดี
เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุด

 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง

จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525

.............................................................................................

 

Improve

We have sacrificed many things in order to pursue Perfections and to perform good deeds.  So keep your tolerance, and be patient with the naysayers.

Always strive to improve yourself.  Examine yourself and make improvements where you see flaws.  The self improvements you make in this lifetime will benefit you in your future lifetimes.  If you cannot correct your shortcomings in this lifetime, you will have to keep correcting them again in future lifetimes.

Putting improvements off to the next life is not the right attitude.  Change for the better now.

Khun Yai Chand Khonnokyoong

from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”
20 August 2525 B.E.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01822204987208 Mins