เหมือนหุ่นเชิด

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2557

 

เหมือนหุ่นเชิด

ยายนึกถึงความตาย
จึงได้ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า
ยายคิดว่า  เวลามันไม่รอ  
เดี๋ยววัน  เดี๋ยวคืน  เดี๋ยวพรุ่ง 
ไม่รู้จะตายเมื่อไร
ยายรีบๆ ทำไว้ เป็นบุญติดตัวไป
คนเราตายไปแล้ว เอาอะไรไปไม่ได้
เอาไปได้ก็แต่บุญกับบาป
คนเราเหมือนหุ่น  บุญบาปพาไป
ทำบุญ บุญก็เชิด
ทำบาป บาปก็เชิด

 

 คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง

จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
28 ตุลาคม พ.ศ. 2535

..........................................................................

 

We Are Puppets

I reflect on death, realizing that time waits for no one.  That’s why I made 'Kathina*’ offerings, robe offerings to monks, while I still could.  Any day could be my last.  I don’t know when I will pass away, so I rushed to make more merit, realizing that merit is the only thing I can take with me when I die.  

We can’t take anything with us when we die, except merit and demerit.
We are like puppets; merit and demerit are our puppet masters.  

When we do good deeds, merit pulls us up.  When we do bad deeds, demerit pushes us down.

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”
28 October 2535 B.E.

*Kathina: Annual robe offering made to the temples whose member monks observe the Buddhist Lent.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029661138852437 Mins