@..ฐานที่ ๗ คือทางรอด..@

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

@..ฐานที่ ๗ คือทางรอด..@

 ...ใจต้องจดจ่ออยู่ที่ฐานที่ ๗ตลอด

ฐานที่ ๗ เป็นที่เดียวที่พระพุทธเจ้าท่าน ปกปักรักษาเอาไว้

...ฐานอื่นๆ หรือที่ไหนๆ ไม่ว่าจะเป็น สัตวโลก ขันธโลก โอกาสโลก พญามารเขาคุมไว้หมดแล้ว

...เหลือแต่ฐานที่ ๗ ที่เดียว  ตรงฐานที่ ๗ นี้เป็นจุดเดียวที่เชื่อมกับผู้รู้ได้

... ถ้าเราไม่เชื่อมตรงจุดนี้ให้ได้ มารก็หลอกเราได้ทุกวินาที มันจะหลอกเราทุกอย่าง ให้มีเหตุผล ไม่ยอมสู้ตาย

...ถ้ายึดฐานที่ ๗ ได้เมื่อไหร่ ก็จะเห็นเขาได้ เพราะฐานที่ ๗นี้มารเค้ายังคุมไม่ได้
ฐานที่ ๗ ที่เดียวที่จะหลุดรอด..."

 

 


(ถ่ายทอดโดย...อุปัฏฐากคุณยาย 29 ม.ค. 52)

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.059452784061432 Mins