มธุรสวาจา

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2550

 

หวานใดในโลกนี้                                    มีสาม สิ่งนา

หวานหนึ่งคือรสกาม                                        อีกอ้อย

หวานอื่นหมื่นแสนทราม                       สารพัด หวานเอย

หวานไป่ปานรสถ้อย                          กล่าวเกลี้ยงคำหวาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0063916166623433 Mins