คุณธรรมของคุณยาย

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมของคุณยาย
 

 


คุณยายเป็นต้นแบบของการ
ดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์เพียบพร้อม 
ท่านขยันขันแข็ง และอดทนมา
ตั้งแต่ยังเด็ก มีความเด็ดเดี่ยว
มักน้อยสันโดษ ประหยัด
อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเมตตา
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
 
ไม่เคยนินทาว่าร้ายใคร
รักความสะอาด มีระเบียบวินัย
รักการประพฤติพรหมจรรย์
รักการปฏิบัติธรรม
และรักบุญกลัวบาป 

ท่านมักจะกล่าวอยู่เสมอว่า...

"ยายกลัวอยู่อย่างเดียวว่า
บุญจะน้อย ยายรักบุญ รักความดี

เพราะบุญช่วยให้พันทุกข์ได้ 
เราต้องพึ่งบุญ ทำงานอะไรก็ต้อง
อาศัยบุญ  บุญเท่านั้นที่ช่วยเราได้ 
ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้
เอาไปได้แต่บุญ"


และท่านเคยให้ข้อคิดที่นำไปใช้
สำรวจตัวเองได้ดี ตัวเรามีบุญมาก
น้อยเพียงใด คือ

"บุญมากอุปสรรคน้อย
บุญน้อยอุปสรรคมาก"

 


ยิ่งรู้จักยิ่งเคารพรักท่าน
 

 


ประวัติหลวงปู่ คุณยาย
และวัดพระธรรมกาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047441641489665 Mins