รู้จักคุณค่าของเงิน

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

รู้จักคุณค่าของเงิน

 

     การใช้เงินต้องรู้จักค่าของเงิน ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  ไม่เป็นคนใจใหญ่ใจโต  ไม่รู้จักเก็บอย่างนี้ ต้องเป็นขี้ข้าเงินไปตลอดชีวิต 
       

       ต้องรู้จักคำนึงถึงเวลาหาเงินบ้าง ว่า..  กว่าจะได้มา มันเหนื่อยยากแค่ไหน 

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027499993642171 Mins