พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2557

ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมมัชฌิมธรรมทายาท

ภาคฤดูร้อนปี พ.ศ 2556 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556