พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นหน่อแก้วเปรียญธรรม 2556

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2557