ประมวลภาพพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป 3 แผ่นดิน ไทย เมียนมาร์ ลาว 22 มีนาคม พ.ศ 2557

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2557