ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ คณะสงฆ์ 500 รูป จ.เชียงใหม่ 9 เม.ย 57

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2557