สมบูรณ์ บริบูรณ์ Perfect And Complete

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
สมบูรณ์ บริบูรณ์
Perfect And Complete
 
 
 
ภพชาตินี้
ก็เป็นภพชาติสุดท้ายแล้วสำหรับยาย
ภพชาติต่อไป
สิ่งที่จะทำให้ด่างพร้อยแม้นิดเดียว  ก็อย่าให้มี
ให้สมบูรณ์ บริบูรณ์ทุกอย่าง
เกิดมาแล้วให้พร้อมที่จะสร้างบารมีให้ได้มากที่สุด
ให้พร้อมทุกอย่าง
 
 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
24 มิถุนายน พ.ศ. 2523
 
 
 

Perfect And Complete
 
 
     This is the last flawed life for me.  In my future existence, don’t let even a tiny flaw or deficiency come upon me.  May I find everything perfect and complete.  Let me be ready to build the utmost virtues, perfectly and completely.
 
 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”
24 June 2523 B.E.
 
 
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00109969774882 Mins