ตารางแสดงอายุของสัตว์นรกเปรียบเทียบกับอายุมนุษย์

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2557

 

ตารางแสดงอายุของสัตว์นรกเปรียบเทียบกับอายุมนุษย์


มหานรก อายุสัตว์นรก 1 วัน 1 คืนนรก  อายุของสัตว์นรก
(ปีนรก) ล้านปีมนุษย์ (ล้านปีมนุษย์)
ขุมที่ 1สัญชีวมหานรก 500 9 1,620,000
ขุมที่ 2 กาฬสุตตมหานรก 1,000 36 12,960,000
ขุมที่ 3สังฆาฏมหานรก 2,000 144 103,680,000
ขุมที่ 4 โรรุวมหานรก 4,000 576 831,040,000
ขุมที่ 5 มหาโรรุวมหานรก 8,000 2,304 6,635,520,000
ขุมที่ 6 ตาปนมหานรก 16,000 9,216 53,084,160,000
ขุมที่ 7 มหาตาปนมหานรก มีอายุประมาณครึ่งอันตรกัป
ขุมที่ 8 อเวจีมหานรก มีอายุประมาณ 1 อันตรกัป

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0042662501335144 Mins