คนดีเป็นศรีเมือง

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2549

 

ราชาธิราชน้อม                              ในสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด                             ถ่องแท้

ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์                          ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล้                ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0065974672635396 Mins