ตารางแสดงอายุของชาวสวรรค์เปรียบเทียบกับอายุมนุษย์

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2557

 

ตารางแสดงอายุของชาวสวรรค์เปรียบเทียบกับอายุมนุษย์


สวรรค์ อายุ (ปีสวรรค์) 1 วัน 1 คืนสวรรค์  ปีมนุษย์ ล้านปีมนุษย์
ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา 500 50 9
ชั้นที่ 2 ดาวดึง ์ 1,000 100 36
ชั้นที่ 3 ยามา 2,000 200 144
ชั้นที่ 4 ดุสิต 4,000 400 576
ชั้นที่ 5 นิมมานรดี 8,000 800 2,304
ชั้นที่ 6 ปรนิมมิตว วัตดี 16,000 1,600 9,216

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 Total Execution Time: 0.0019806861877441 Mins