ทำไมผู้คนในสังคม จึงมักทำชั่วกันอยู่เนื่อง

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2557

           

 

        

                  ทำไมผู้คนในสังคม จึงมักทำชั่วกันอยู่เนื่องๆสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเรากล้าทำกรรมชั่ว ก็คือ การขาดหิริโอตตัปปะสาเหตุที่ขาดหิริโอตตัปปะ ก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ทั้งนี้เนื่องจากไม่ได้รับการอบรมสั่ง สอนจากครอบครัวมาแต่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาก็ไม่เคยศึกษาธรรมะ หรือบางคนศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ลึกซึ้ง ก็ไม่เชื่อว่ากรรมชั่วจะมีโทษทัณฑ์ถึงขั้นตกนรก ไม่เชื่อว่ากรรมดีจะมีคุณมากมายถึงขั้นได้ขึ้น สวรรค์ เพราะเขาไม่เคยเห็นทั้งนรกและ สวรรค์ บางคนก็คิดทึกทักเอาเองว่า อาจจะหลบเลี่ยงวิบากแห่งกรรมชั่วได้แบบการหลบเลี่ยงกฎหมาย ประกอบกับกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในกมลสันดาน ก็ทำให้คนเรากล้าทำกรรมชั่ว โดยไม่สนใจเรื่องกฎแห่งกรรม ครั้นเมื่อได้ยินได้ฟัง สมณพราหมณ์ สอนเรื่องวิบากของกรรมดีกรรมชั่วแล้ว ก็คิดแบบคนพาลว่า มณพราหมณ์เหล่านั้นพยายามเอาเรื่องนรกมาขู่ เอาเรื่อง สวรรค์มาล่อ ซึ่งเป็นเพียงกุศโลบายให้ผู้คนละกรรมชั่วทำกรรมดีเท่านั้น ถ้าตนเชื่อแล้วปฏิบัติตาม ก็หมดโอกาสประสบความมั่งคั่งร่ำรวยและมีอำนาจอิทธิพลตามที่ตนปรารถนา ซ้ำร้ายอาจต้องตกเป็นเบี้ยล่างของพวกเศรษฐีผู้มีอิทธิพลอื่นๆ แล้วตนจะมั่งมีศรีสุขในชีวิตนี้ได้อย่างไร


           โดย สรุปก็คือ ผู้คนที่มักทำกรรมชั่วกันอยู่เนืองๆ ก็เพราะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนั่นเองคนที่ทำกรรมชั่วนานๆ ไปก็จะเกิดความคุ้น จนกลายเป็น นิสัยสันดาน กล้าทำกรรมชั่วได้ทุกอย่างทุกเรื่องอย่างแยบยล ชนิดที่ฝ่ายกฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้ เพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย และอำนาจอิทธิพลให้แก่ตน ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ว่ายิ่งมีอำนาจอิทธิพลในสังคมมากเท่าใด ก็จะเป็นทางมาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและอิทธิพลมากขึ้นเท่านั้น พร้อมกันนั้นก็มีความเห็นว่า การมีอำนาจอิทธิพลมากๆจะเป็นเกราะคุ้มกันตน ให้พ้นจากโทษทัณฑ์ทางกฎหมายบ้านเมือง โดยลืมเรื่องกฎแห่งกรรมไปเสียสนิทอันเป็นเหตุให้คนที่ทำกรรมชั่วเป็นนิสัยสันดาน ขาดความรับผิดชอบแห่งศักดิ์และศรีของทั้งตนเอง และของผู้ร่วมสังคมไปโดยปริยายใครก็ตามที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม ก็เพราะเขาเห็นว่าผลคือวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริง ความเห็นผิดของเขาจัดเป็น "มิจฉาทิฏฐิ" ในทางตรงข้าม ใครก็ตามที่เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม ก็เพราะเขาเห็นว่าผล คือวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง ความเห็นถูกของเขาจัดเป็น "สัมมาทิฏฐิ"

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 Total Execution Time: 0.0011601487795512 Mins