สุคติ

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

 

 

สุคติ

 

 

               "สุคติ" หมายถึง สถานที่ที่ไปเกิดหรือแบบการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ได้แก่ 1) มนุษยโลก (โลกมนุษย์) 2) เทวโลก (โลกlวรรค์) 3) พรหมโลก (โลกของพระพรหม)

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 Total Execution Time: 0.0011384169260661 Mins