โมหาคติ

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

 

ลำเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ)

 

 

            ลำเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ) คือ ความลำเอียงอันเกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา ทำให้
บุคคลทำสิ่งที่ไร้ความเป็นธรรม ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความใจแคบ ยิ่งถ้าความโง่เขลาเข้าไปผ มกับความลำเอียง อีก 3 ประเภท ก็ยิ่งทำให้ดีกรีแห่งความไม่เป็นธรรมทับทวีสูงขึ้นอีกหลายเท่า ซึ่งจะมีผลให้ผู้ที่ควรได้รับประโยชน์กลับไม่ได้รับ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร หรือมิฉะนั้นก็ทำให้ผู้ที่ไม่ควรจะได้รับผลประโยชน์เลย กลับได้รับเต็มที่ หรือมิฉะนั้นก็ทำให้ผู้ที่ควรจะต้องได้รับโทษทัณฑ์กลับไม่ต้องรับส่วนผู้ที่ไม่ควรจะต้องได้รับโทษทัณฑ์กลับต้องรับ เป็นต้น ความลำเอียงเพราะความเขลาย่อมทำให้กฎเกณฑ์ และกฎหมายของบ้านเมืองขาดความศักดิ์สิทธิ์สังคมก็ระส่ำระสาย เพราะจำนวนมิจฉาทิฏฐิชนทวีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0011967142422994 Mins