วิถีทางบรรลุเป้าหมายชีวิต

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

 

 วิถีทางบรรลุเป้าหมายชีวิต

 

 


           จากการศึกษาและฟังธรรมด้วยความเพ่งพินิจสัมมาทิฏฐิชนจึงเกิดความรู้ความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ครองเรือนนั้นย่อมสามารถประพฤติปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดับต้นได้โดยไม่ยากเย็นเกินไปนัก ขอแค่เพียงอย่าดูเบาประมาทว่ากรรมแม้เล็กน้อยจะไม่ให้ผลส่วนเป้าหมายชีวิตระดับที่ 3 นั้นย่อมเป็นเรื่องยากยิ่งสำหรับผู้ครองเรือน ทั้งนี้ เพราะงานสร้างบารมี แม้สำหรับบรรพชิตก็เป็นงานหนัก และต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนับภพนับชาติไม่ถ้วน แต่ก็ต้องพยายามสร้างบารมีกันไป จนสุดความสามารถส่วนใครจะประสบผลก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ช้าเร็วประการใดก็ไม่ตำหนิกัน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0041898488998413 Mins