อาชีพสุจริต

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

อาชีพสุจริต

 

                ต้องประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร อาชีพสุจริตหมายถึง อาชีพอะไรก็ได้
ที่ไม่ใช่อาชีพต้องห้าม แต่ก็ต้องดำเนินไปโดยสุจริต ต้องไม่มีการกระทำทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การคดโกงหลอกลวง ปลอมแปลง เป็นต้น เพราะการกระทำทุจริตย่อมเป็นการผิดศีล เป็นกรรมชั่ว ขณะเดียวกันก็ต้องทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียร ต้องไม่เกียจคร้าน เพราะคนเกียจคร้าน ย่อมไม่สามารถทำงานใดๆ ได้สำเร็จ นั่นคือ ไม่สามารถตั้งตัวให้เป็นหลักฐานมั่นคงได้ จึงไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายชีวิตแม้เพียงระดับต้นได้เลย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0012022852897644 Mins