บุคคลตาบอด

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2557

 

 

บุคคลตาบอด

 

 

              บุคคลตาบอด หมายถึง บุคคลที่ไม่มีปัญญาหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิต หรือแม้มีโภคทรัพย์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญญาทำให้เพิ่มพูนขึ้น อีกทั้งไม่มีปัญญาเข้าใจธรรมะ ไม่เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษโดย สรุป ก็คือบุคคลตาบอด เป็นบุคคลไร้ความสามารถ บางคนอาจจะเป็นใบ้บ้าปัญญาอ่อนคนประเภทนี้ไม่ว่าจะมีทรัพย์หรือยากจนในชาตินี้ แต่ที่แน่ๆ ชาติหน้าก็จะต้องยากจน เพราะไม่มีปัญญาสั่งสมบุญกุศลไว้สำหรับชาติหน้า

 

             ดังนั้นแทนที่เราจะไปอาศัยคนกลุ่มนี้ เรากลับจะต้อง สงเคราะห์พวกเขาด้วยซ้ำ ถ้าเรา
สามารถสงเคราะห์พวกเขาได้ ก็พึงทำในฐานะผู้มีสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจเรื่องคุณค่า และความจำเป็นในเรื่องการ สงเคราะห์ แต่ก็ต้องไม่หวังอะไรจากพวกเขาเลย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0026089866956075 Mins