โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

 

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล

เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อนฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป

 

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี 

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี 

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โครงการบวชแสน  " การบวช...ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่จะทำให้กับผู้ที่ให้เราได้แม้ชีวิต "

การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.008297864596049 Mins